De flesta kan numera med sina smartphones ta betydligt snyggare bilder än för bara några år sedan. Med ökad tillgång till olika appar som möjliggör manipulering av bilder med hjälp av olika filter tycker nog en och en annan att de är något av proffsfotografer. De professionella fotograferna dock haft överhanden förut är att de hela tiden haft möjlighet att lagra deras bilder i så kallat ”råformat”, alltså att enheten de använt för att fota med inte ”på egen hand” gjort några förändringar med bilden, någon komprimering, utan det har varit helt upp till fotografen att vid ett senare tillfälle göra om hen så önskat.

iOS 10 minskar glappet mellan proffsen och amatörerna

När iOS 10 släpps de med Iphone- och Ipads med 12-megapixelkameror tillgång till att lagra deras bilder i råformat. Den främsta skillnaden som råformatet kommer att utgöra för den nya generationens proffsfotografer är att råformatet möjliggör en flexibilitet i exponering och vitbalans som inte funnits förut samt att råformatet gör flera nyanser möjliga.

De enheterna som det är aktuellt för i dagsläget är iPad Pro 9,7 tum samt iPhone i modellerna 6S, 7 och SE. Att Apple möjliggör råformat är en stor chans för apputvecklare att tillverka appar för att tillgodose den marknad som nu öppnas upp.

I och med att möjligheten att lagra bilder i råformat realiseras så öppnas även nya möjligheter att redigera bilderna i din telefon utan att behöva exportera dem till en dator på ett helt annat sätt.

Apputvecklare står på kö

Även fast iOS 10 öppnar upp för nya möjligheter så har Apples egna appar fortfarande inte stöd för råformat. Detta har lett till att andra apptillverkare fått en gyllene chans att täppa igen den behovslucka detta gett upphov till. Adobes Lightroom Mobile är en av de som numera har stöd för råformat och alla råformatets fördelas. I appen ”Procamera” så kan du först spara dina bilder i råformat och sedan exportera dem till Adobe Creative Cloud där du sedan kan redigera bilderna fritt i Photoshop eller Lightroom, utan att bilderna komprimerats i förhand.

Digital negativ

Adobe har ”Dng-format”, digital negativ, som standard för råformat. Målet är att dng-formatet ska vara universellt då flera kameratillverkare oftast har deras egna format när det kommer till att spara i råformat. Adobes målsättningen är att flera ska haka på DNG-trenden så att flera jobbar med samma format vilket underlättar om en använder flera olika enheter.

Vilka jublar högst över råformat?

För de som vill ta bilder på solnedgångar, barn som leker och semesterselfies kommer inte den nya möjligheten att spara bilder i råformat innebära någon fotografisk revolution. Den främsta skillnaden kommer att bli för dem som redan har ett intresse av att redigera och manipulera deras bilder till nya nivåer.

Sammanfattningsvis kan en säga att de som kommer att jubla högst är de som redan har en större kunskap när det gäller att redigera bilder, men samtidigt så bör det tilläggas att råformatet kommer att möjliggöra för flera att redigera deras bilder som proffsen och till ett bättre pris.